lørdag den 29. april 2017

Nordstrand og Batterivej

Min første Lærkefalk i år. En adult. To trak i dag.


24 Ringdrossler trak forbi Nordstrand 

130+ Spurvehøge
2k

9 Røde glenter om eftermiddagen. Her 7 af dem
3k

2k

2k

3k og 2k

Begge 2k

Efter kl. 13.45 trak 8 Blå kærhøge ved Batterivej

2k Gråmåge set på en tur til havnen ved middagstid

fredag den 28. april 2017

Havlitter på Nordstrand

Nordstrand om morgenen og formiddag: Rødstrubet lom 300+, 3 Havørn, 4 Blå kærhøge, 4 Rørhøge, 10 Traner, Tinksmed, 2 Hvidklire, 4 Svaleklire, 13 Mudderklire, Almindelige kjover, 160 Gråsiskener, Ringdrossel.

6 Havlitter i overgangsdragter fouragerende i strandkanten


Mine første Stenpikkere i år


8 Røde glenter i dag. Her 4 af dem

2k

3k

3k

Adult

Rørhøg hun

Dværgfalk


 Eftermiddagens opklaring bød på 40 Musvåger, 10 Rørhøge, Steppehøg, 5 Blå kærhøge, Fiskeørn, 8 Traner, Rødstjert, Broget fluesnapper, 15 Gransangere, 12 Løvsangere

TranerSteppehøg 2k rastede sidst på dagen i Nedermoseonsdag den 26. april 2017

Et par unge Aquila-ørne set på laaaaaaang afstand

Årets første Kongeørn set fra Bankes marker efter fyraften og i stor højde. En ungfugl


Og lidt senere årets anden Store skrigeørn set på returtræk fra Flagbakken. Også en ungfugl(28. fund for Skagen). Begge fugle trak sv sent på eftermiddagen. Mon ikke de dukker op igen i morgen i sydvesten-vinden.

søndag den 23. april 2017

Morgentur på Grenen

Fjeldvåge 2kSpurvehøg 2k Dværgfalk, hun-farvet med småfugl som bytte


Splitterner


 Jernspurv på Verdens endeEn hugorm